DRABINA ROZWOJU LIDERÓW

 

Broszury informacyjne

Aplikacja OdyseJA

aplikacja-odyseja

Aplikacja OdyseJA

 

Fundacja Drabina Rozwoju w ramach projektu „Drabina Rozwoju Liderów”, który ma na celu  przygotowanie i uruchomienie sieci wsparcia rówieśniczego w zakresie wzmacniania i ochrony zdrowia psychicznego w środowisku szkolnym wyprodukowała aplikację dla młodzieży OdyseJA. Fabuła aplikacji odbywa się w przestrzeni kosmicznej. Użytkownik przechodzi przez 4 planety : Aplikacja dostępna do pobrania  w Google Play i App Store

1.     PLANETA ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH

 • doskonalenie umiejętności efektywnego porozumiewania się z rówieśnikami i osobami dorosłymi oraz umiejętności zachowania asertywnego.
 • nabywanie umiejętności rozwiązywania problemów.
 • nabywanie wiedzy
 • co robić w sytuacjach zagrożenia,
 • co robić, kiedy jest potrzebna interwencja dorosłych, gdzie zgłaszać?
 • Jak umiejętnie pomagać innym?

2. PLANETA  PODNOSZENIA SAMOOCENY I WIARY WE WŁASNE SIŁY, WARTOŚCI I CELE

 • zwiększanie samoświadomości – wglądu we własne przeżycia  i potrzeby.
 • odnajdywanie i wzmacnianie swoich mocnych stron

3. PLANETA RADZENIA SOBIE ZE STRESEM

 • przekazanie podstawowej wiedzy o naturze stresu, jego objawach i skutkach
 • określenie konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem
 • kształtowanie postaw i umiejętności umożliwiających skuteczne radzenie sobie w sytuacjach stresowych

4. PLANETA EMOCJI

 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji (pozytywnych i negatywnych)
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji innych ludzi – empatia
 • „oswojenie” trudnych emocji
 • (złość, smutek, lęk), odnalezienie konstruktywnych sposobów radzenia sobie z nimi oraz ich wyrażania

Poprawnie wykonanie określonych zadań na planecie umożliwia przejście do kolejnej oraz zdobywanie punktów gratyfikacji/ motywacji do dalszego korzystania z aplikacji. Treści zawarte w fabule przekierowują także użytkownika do poradni on-line – ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIEDziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest