Beehotele – tworzenie domów dla owadów zapylających

Hotele dla owadów zapylających stanowiące gniazda zastępcze dla wybranych gatunków owadów stanowią cenne siedlisko szczególnie na terenach miejskich. Ich montaż oraz usytuowanie powinno być związane z parkami lub terenami zieleni gdzie owady mają wystarczającą bazę pokarmową na swój rozwój. Podczas zajęć zgłębiamy wiedzę dotyczącą sposobów zwiększania siedlisk dla owadów zapylających w miastach.
Zajęcia dla przedszkoli, szkół podstawowych oraz szkół średnich.

Zapisy pod numerem 516 491 060 lub kontakt@centrumnatura.org
Koszt zajęć: 15zł /os.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest