Jak poznać kto ptak, a kto nie ptak?

Są to warsztaty o charakterze interdyscyplinarnym w oparciu o tekst Ptasiego radia Juliana Tuwima z wykorzystaniem ścianki polisensorycznej przedstawiającej las. W trakcie zajęć uczestnicy zapoznają się z kilkoma gatunkami ptaków zamieszkujących polskie lasy, ich zwyczajami i budową ciała . Wszystkimi zmysłami doświadczają warunków panujących w lesie. Na koniec wykonują pracę plastyczną o tematyce leśnej.

Czas trwania: 1h

Koszt na osobę – 25 złDziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest