ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE – Poradnia online

W odpowiedzi na zagrożenia wynikające z pandemii i potrzebę zwiększenia dostępności do uzyskania specjalistycznej pomocy psychologicznej dla uczniów, wychowanków,  rodziców i nauczycieli szkół i placówek oświatowych powstała poradnia online – ZAWSZE JEST JAKIEŚ WYJŚCIE w ramach zadania publicznego z zakresu ochrony  zdrowia psychicznego.

Celem poradni jest łączenie użytkowników poszukujących pomocy: psychologicznej, pedagogicznej, terapeutycznej ze specjalistami oraz  instytucjami, które taką pomoc zapewniają. Portal umożliwia  współpracę wielosektorową na rzecz pomocy dziecku i rodzinie przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi informatycznych.   Ważną funkcją poradni on-line jest zakładanie profili instytucji świadczących pomoc poprzez rejestrację danej placówki i  jej specjalistów w połączniu z kalendarzem do prowadzenia  indywidulnych i grupowych  form wsparcia dostosowanych do potrzeb odbiorców.

W okresie pandemii duża grupa dzieci, rodziców, nauczycieli wymaga natychmiastowej pomocy i wsparcia. Stworzenie w poradni on-line profili poradni psychologiczno-pedagogicznych wraz ze specjalistami daje szansę na szybkie dotarcie do podopiecznych ze swojego regionu. Przy działaniach wielosektorowych, można zaprosić do współpracy i założenia w poradni on-line profilu instytucji właściwej dla danej sprawy.

Otwarcie poradni już wkrótce

poradniaDziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest