O nas

Idea

Nasze korzenie

Nagrody

Zespół

Pracuj z Nami

Aktualne projekty

Zapraszamy do skorzystania z oferty Multimedialnego Centrum Natura 7 dni w tygodniu!
Od poniedziałku do piątku czekamy na Was w godzinach od 9:00 do 19:00, a w weekendy
od 12:00 do 22:00.
Do zobaczenia!

Link do oferty MCN


Idea

Multimedialne Centrum Natura to miejsce które łączy Naturę i Kulturę.  Z jednej strony swoim postępowaniem indywidualnym, jako istota ludzka  oraz zbiorowym, jako społeczeństwo wpływamy zarówno na kształt natury jak i kultury. Równocześnie to one kształtują nas. W Centrum Natura łączymy naukę, sztukę, przyrodę, kulturę i relaks.

Nasze propozycje edukacyjne rozbudzają ciekawość świata i przybliżają go w sposób przystępny dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenia i warsztaty artystyczne poruszają wyobraźnię i są świetną okazją  wyrażenia siebie. Restauracja Natura zapewnia smaczną ucztę i wytchnienie dla ciała i ducha. Właścicielem Multimedialnego Centrum Natura jest Fundacja Drabina Rozwoju.

Centrum Natura powstało ze środków norweskich, europejskich i polskich.

Dotacje

Multimedialne Centrum Natura powstało dzięki dofinansowaniu  ze środków  Mechanizmów Finansowego EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego) 2009-2014 — Program Operacyjny PL02 „Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów”.

W ramach projektu wybudowano pierwsze piętro Centrum wraz salą kinową 360 stopni  oraz przeprowadzono warsztaty dla szkół – Jestem dumny chronię. W ramach działań zespół fundacji wyprodukował pierwszy film do Sali kinowej na ekran 360 -W Królestwie Wielkiego Suma. MCN oraz otaczająca go infrastruktura ma służyć wzrostowi świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej. Uczestnicy warsztatów korzystają z materiałów multimedialnych oraz tradycyjnych form edukacyjnych prowadzonych na terenie wokół budynku.

Linki
Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG – http://www.eog.gov.pl/
Oficjalny Serwis Funduszy Norweskich i EOG (English) – http://eeagrants.org/
Ministerstwo Środowiska – https://www.mos.gov.pl/
Fundacja Drabina Rozwoju – http://www.drabina.org/

Multimedialne Centrum Natura – Ekologiczne Innowacje Na Rzecz Kultury współfinansowany z EFRR w ramach Osi priorytetowej V „Gospodarka Przyjazna Środowisku”. Działanie 5.3 Dziedzictwo Kulturowe Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 realizuje rozbudowę obiektu w Ostrołęce –   Multimedialne Centrum Natura. W ramach projektu rozbudowaliśmy Centrum o salę widowiskową ,na której odbywają się sztuki i przedstawienia teatralne , koncerty, wydarzenia multimedialne oraz rozbudowaliśmy o pomieszczenia umożliwiające realizację działań związanych ze sztuką trash art i innymi zajęciami artystycznymi. Powstała też czytelnia/kawiarnia  jako miejsce spotkań z książką w atmosferze odpoczynku oraz spotkania z autorami. Dzięki realizacji projektu powstało nowe miejsce kulturalne przyczyniające się do budowania świadomości i edukacji kulturalnej, zapewniające wysoką jakość merytoryczną i szeroką gamę oferty kulturalno-edukacyjnej, kierowanej do szerokiego grona odbiorców. Projekt zakłada poprawę dostępności do zasobów kultury również  dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż windy, wyznaczenie miejsc w Sali widowiskowej i kinowej , miejsc parkingowych. Oferta przyczyni się do wzrostu kompetencji kulturowych oraz wzrostu kreatywności społeczeństwa.

Projekt Innowacyjny Ogród Zasobów Kultury i Dziedzictwa Narodowego dofinansowany w ramach działania 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury POIiŚ 2014 – 2020 pozwoli na zwiększenie oferty kulturalnej i edukacyjnej CENTRUM  poprzez umożliwienie realizacji wielu atrakcyjnych, zróżnicowanych projektów o zasięgu ogólnopolskim  oraz wykorzystaniu nowych technologii. Wpłynie na stworzenie profesjonalnego i nowoczesnego zaplecza technologicznego, przyczyniając się do zwiększenia potencjału innowacyjnego instytucji kultury. W projekcie zaplanowano  zakup profesjonalnego sprzętu i wyposażenia do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym edukacji artystycznej. Zakupy dotyczą sceny plenerowej, konsoli, nagłośnienia i oświetlenia estradowego, systemu neuron mocap, kamery, foteli multimedialnych oraz makiety interaktywnej odzwierciadlającej miasto Ostrołęka i pokazu  dotyczącego historii miasta. Celem projektu jest lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki.
Dofinasowanie projektu 2 244 315,65 zł EFRR.  Całkowity koszt 3 417 539,25 zł.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest

Udostępnij