Dziecięca scena ekologiczna

DZIECIĘCA SCENA EKOLOGICZNA

Zajęcia teatralne przeznaczone dla dzieci w wieku od 7 do 12 lat. W trakcie cotygodniowych, 90 minutowych spotkań uczestnicy zdobywają wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin. Kształcą piękną dykcję, wzbogacają zasób słownictwa, rozbudzają w sobie zainteresowania czytelnicze. Podczas samodzielnego wykonywania scenografii i rekwizytów rozwija się zarówno zmysł plastyczny, poczucie estetyki, jak tez sprawność i inteligencja manualna. Przedstawieniom zwykle towarzyszy ruch i muzyka, co sprzyja rozwojowi poczucia rytmu i ogólnemu umuzykalnieniu. Poprzez realizację spektakli o tematyce przyrodniczej i ekologicznej kształtuje się wiedza i nawyki z tych właśnie dziedzin. Dodatkowym atutem zajęć teatralnych jest zróżnicowany wiek uczestników. Dzieci młodsze uczą się od starszych. Te z kolei opiekują się młodszymi. Kształtowane są właściwe postawy interpersonalne. Zajęcia skierowane są zarówno do dzieci wykazujących już uzdolnienia, jak też tych, które szukają drogi rozwoju, gdyż każdy ma tu możliwość samorealizacji i wyrastania ponad przeciętność.

Termin: środa godz. 17:15 -18:15

Wiek: 7 – 12 lat

Koszt: 70 zł / miesiąc

Start: 4 marca

Zapisy pod numerem telefonu: 516 491 060. Zapraszamy!Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest