PLAYO

Fundacja Drabina Rozwoju realizuje projekt  „PLAYO – innowacyjna aplikacja rozwoju inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Projekt zakłada przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych dla stworzenia i wprowadzenia do oferty edukacyjnej nowoczesnej usługi w postaci aplikacji PLAYO, której celem jest rozwój inteligencji emocjonalnej i gotowości szkolnej u dzieci poprzez zastosowanie metody bajkoterapii i muzykoterapii w ekranie 360. Wykorzystana zostanie wcześniej opracowana w ramach prac B+R technologia wyświetlania obrazu na ekranie o promieniu 360 stopni.

Wdrożenie efektów projektu w działalności gospodarczej naszej Fundacji umożliwi rozpoczęcie świadczenia innowacyjnej usługi edukacyjnej na bazie autorskiego programu z wykorzystaniem autorskiej technologii ekranu 360 stopni. Tym samym powstanie zupełnie innowacyjne narzędzie do edukacji dzieci w wieku przedszkolnym, dotychczas nie objętych ofertą produktów edukacyjno-multimedialnych w obszarze inteligencji emocjonalnej.

Dofinasowanie projektu z EFRR:  723.879,00 zł.      Całkowity koszt:  1.188.799,06 zł.

 

 

Wyniki badań:

 

 Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest