Kurpiowski Trash Art – zapowiedź warsztatów

Kurpie to obok Górali i Kaszubów najbardziej rozpoznawalna grupa regionalna w Polsce. Jest to zarazem region, który chce czynnie uczestniczyć w życiu kulturalnym i propagować dokonania przedstawicieli kultury kurpiowskiej wśród młodzieży. Wśród dużej części Polaków, a szczególnie młodego pokolenia postrzeganie Kurpiów jest dość stereotypowe. Najczęściej myśli się o nich jako o ludziach od wieków mieszkających w głębokiej puszczy, bartników i myśliwych posiadających oryginalny strój i zwyczaje, wytwarzających rękodzieło. Dostępna dla szerokiego grona młodzieży wiedza o kulturze, obyczajach i tradycji Kurpi jest znikoma. Wynika to z poziomu budowania świadomości historii regionalnej jaka jest obecnie skierowana do młodzieży. Należy także zwrócić uwagę na fakt iż istniejąca oferta regionalnej edukacji kulturalnej mija się z oczekiwaniami dzisiejszej młodzieży. Dlatego niechętnie uczestniczy ona w turystyce kulturalnej, która kojarzona jest przez młodzież głównie ze zwiedzaniem zabytków, czy uczestnictwa w wykładach historycznych.

Tymczasem Multimedialne Centrum Natura będzie w odmienny sposób propagować wśród młodzieży z terenu Mazowsza tradycję kurpiowską, zarówno tą dotyczącą rękodzielnictwa, jak i piękną patriotyczną kartę Kurpiów (udział w buntach przeciwko wyzyskowi, wojnach i powstaniach narodowych).

Trash`art to sztuka bazująca na recyklingu, czyli powtórnym wykorzystaniu niepotrzebnych materiałów, Jest to dowód na respekt dla naturalnego środowiska i na odpowiedzialność wobec przyszłych pokoleń. Wypływa ona z chęci jak najlepszego wykorzystania ograniczonych zasobów. Artyści trash art.’owi przerabiają odpady, odkrywając w ten sposób nowe relacje twórcze, wynikające z pracy nad konkretnym tworzywem. Trash art, polega na powołaniu do życia nowego dzieła z użyciem wszelkiego rodzaju odpadów, czyli jest sztuką tworzoną z odpadów. Jest to innowacyjny i szybko zyskujący popularność kierunek w sztuce nowoczesnej. Wpisuje się on doskonale w globalny trend ekologiczny, jest alternatywną formą recyklingu rzeczy, które na co dzień wyrzucamy. Sztuka ze śmieci staje się coraz bardziej popularną formą ekspresji współczesnych artystów. Już w latach 50., 60., artyści odkryli, że niepotrzebne przedmioty, formy, elementy mogą zafunkcjonować na nowo. Ten styl odkrywają na nowo młodzi twórcy, którzy jako dobry przykład pokazują, że warto obracać w rękach każdy śmieć, zanim skażemy go na kontener.

Nasze działania opieramy na połączeniu formy informacyjnej (wykładowej) z formą praktyczną (warsztatową). Jednocześnie chcemy połączyć tradycyjne rękodzieło Kurpiowskie ze sztuką Trash’art (sztuką z recyklingu) oraz nowoczesną sztuką użytkową.

Dzięki temu połączeniu tradycji i kultury może powstać m.in biżuteria czy przedmioty codziennego użytku z kręgu sztuki użytkowej inspirowane kulturą kurpiowską, wykonane z materiałów z recyklingu.

Oferujemy:

  • warsztaty plecionkarstwa, które było bardzo popularnym rzemiosłem na Kurpiowszczyźnie, ponieważ warunki naturalne umożliwiały korzystanie z wielu surowców, takich jak korzenie drzew iglastych, głównie sosny, także jałowca, wikliny, łyka lipowego czy słomy. Materiał do zajęć zostanie będzie pochodził z odpadów (np. po wycince drzew) i zostanie odpowiednio przygotowany, aby był elastyczny, dzięki czemu uczestnicy będą mogli nadawać mu dowolne kształty, modelując pojemniki różnej wielkości.
  • warsztaty tkactwa – rzemiosła ludowego Kurpiów, które poprzez nowoczesną technologię wytwarzania tekstyliów zostało praktycznie całkowicie zastąpione. W trakcie naszych warsztatów młodzież pozna tajniki tworzenie odzieży, kap czy innych wyrobów codziennego użytku. Materiał, który będzie użyty do wytworzenia płótna będzie oczywiście pochodził z recyklingu.
  • warsztaty tworzenia biżuterii, podczas których młodzież będzie mogła wykonać biżuterię według własnego pomysłu, bazującą jednak na wzornictwie zaczerpniętym z kultury Materiałem do jej wykonania będą między innymi suszone rośliny, elementy współczesnych przedmiotów codziennego użytku takie jak np. guziki, przyciski klawiatury komputera, odzyskane śruby itp. Po nadaniu właściwego dla pomysłu kształtu biżuterii będzie ona następnie poddana procesowi oksydowania czyli pokrywania warstwą srebra, w efekcie czego biżuteria będzie wyglądała jak postarzana.

Proponowane przez nas warsztaty są formą zaznajamiania młodzieży z ginącymi profesjami terenu Kurpiowszczyzny, a jednocześnie wpisują się w niezwykle ważną w dzisiejszym świecie ideę ochrony środowiska. Jest to także innowacyjna, w stosunku do obecnie oferowanych, forma angażująca młodzież w aktywny udział w zajęciach z pogranicza edukacji o tradycji Kurpi, sztuki trash’art oraz sztuki użytkowej.

Serdecznie zapraszamy do rezerwowania terminów dla grup zorganizowanych.

nr tel. 516 491 060

 

Zadanie dofinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest