TRASH ART

Trash Art

Uczestnicy poznają podstawy tkactwa, rolę wątku i osnowy, zapoznają się z przędzami
pochodzenia naturalnego (wełna, bawełna, len, jedwab).  Każdy tka indywidualnie, na własnej ramce tkackiej swoją tkaninę artystyczną . Jednocześnie  powstaje wspólne dzieło na dużych krosnach. Wszyscy są zaangażowani, rozwijają swoją inwencję twórczą, a jednocześnie zapoznają się    z techniką tkania.Dziękujemy. Potwierdź swój adres email na skrzynce pocztowej

Pin It on Pinterest